2012-11-05

 

Jerzy Łapiński - Fotografie

Darkroom

System strefowy - porównanie pomiędzy filmem Ilford HP5+ a aparatem cyfrowym Nikon D-70
Zone system - comparison between Ilford HP5+ film and Nikon D-70 camera

 

Czas/temperatura / time/temperature

Wzór ten można stosować do obliczania czasu wywoływania filmów negatywowych czarno-białych w zakresie temperatur: 18°C a 24°C

This formula can be use to calculate developing times of black&white negative films in temperature range: 18°C to 24°C

t(T) = t_20 * 2^((20-T)/7)

gdzie:

t(T) - czas wywoływania w temperaturze T / developing time at temperature T

t_20 - czas wywoływania w 20°C / developing time at 20°C

T - nowa temperatura, w której chcemy wywoływa©ć / new temperature, that we intend to use for developing

 

Kontrastowo¶ć papieru Ilford MGIV FB w zależno¶ci od filtra i stosowanego wywoływacza
Ilford MGIV FB paper contrast at different filters and developers